เครื่องทำบัตร

ระบบลงเวลาแบบที่ช่วยตอบโจทย์มากกว่า

ปัจจุบันนั้นระบบลงเวลานั้นมีความหลากหลายอย่างมาก ที่ปัจจุบันนั้นมีการใช้งานในอุตสาหกรรม และ องกรณ์ที่หลากหลายอย่างมาก  ซึ่งปัจจุบันนั้นระบบลงเวลานั้นจะมีทางเลือกที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ “ระบบลงเวลา” ที่ใช้กัน และ จะมีกี่แบบที่ปัจจุบันนั้นมีการใช้งานยอดฮิต  

ระบบสแกนนิ้ว  

ระบบสแกนนิ้วนั้นเป็นระบบที่ค่อนข้างจะมีความยอดนิยมอย่างมากเพราะว่ากด้วยข้อดีที่หลากหลายอย่างมาก จึงทำใหระบบสแกนนิ้วนั้นจึงระบบที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและระบบสแกนนิ้วนั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสแกนนิ้วเข้าลงเวลาทำงาน หรือ การสแกนนิ้วเข้าในพื้นที่ ที่เข้าได้บางคนเท่านั้น และ ยังมีอีกหนึ่งในที่มีการประยุกต์ใช้ ในการเข้าถึงข้อมูล โดยบางองกรณ์นั้นจะมีการให้สแกนบัตรพนักงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้วยนั้นเอง จึงเป็นอีกหนึ่งในระแบบที่มีความยอดฮิตอย่างมาก 

ระบบการลงเวลาด้วย Smart Phone  

เป็นอีกหนึ่งในระบบที่มีการใช้งานอย่างหลากหลายอย่างมาก โดยส่วนมากนั้นจะสามารถทำให้ ในเรื่องของการลงบันทึกเวลานั้น ทำได้งายอย่างมากขึ้น เพราะว่าแน่นอนว่า Smart Phone นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องใช้อย่างแน่นอน โดยระบบการลงเวลาด้วย Smart Phone นั้นก็ช่วยให้สามารถที่จะลงเวลาได้ง่าย และยังสามารถใช้งานในส่วนอื่น ๆ ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะมีความสะดวกมากกว่าระบบสแกนบัตร เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำบัตรก็สามารถที่จะลงเวลาได้นั้นเอง  

ระบบตรวจจับใบหน้า  

ระบบการตรวจจับใบหน้านั้นเป็นระบบที่ค่อนข้างจะใหม่อย่างมาก และ มีการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะว่า ยังเป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่อยู่ แต่ว่ามีข้อดีอย่างมากนั้นคือในเรื่องของความสะดวก สบาย และ ไม่ต้องพกบัตร หรือ Smart Phone เพื่อลงบันทึกเวลา เลย นั้นจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งในระบบที่ดีอย่างมาก  

ข้อดีของ ระบบที่มีความก้าวหน้า  

ข้อดีของระบบที่เหล่านี้นนั้นจะมีความคล้ายคลึงกัน เพราะว่า มีการทำงานที่ค่อนข้างคล้ายกัน ดังนั้นจึงทำให้ข้อดีนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันดังนี้  

  • มีความสะดวกได้มากกว่า : เพราะว่าในเรื่องของการลงบันทึกเวลานั้นจะลงผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องทำบัตร หรือ การสแกนนิ้ว นั้น จะเก็บข้อมูลลงในระบบออนไลน์ และทำให้มีความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น  
  • ทุจริตได้น้อยลง : ในเรื่องของ “การทุจริต” นั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งเหตุผลในการพัฒนาระบบต่าง ๆ นั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตนั้นเอง 
  • เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น : การเก็บข้อมูลนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าการเก็บข้อมูลผ่านอินเตอร์นั้นจะเก็บได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำให้เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นอย่างมาก  

ดังนั้นจะเห็นว่าการสแกนนิ้วด้วยระบบที่ก้าวหน้านั้นจะมีความยอดยนิยมภายในอุตสาหกรรม และ ภายในองกรณ์อย่างมาก เพราะว่ามีความสะดวกมากกว่า และ ค่าใช้จ่ายที่ไม่มากเกินไปจึงทำหมีความยอดนิยมในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั้นเอง