Business
เรื่องที่ควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโกดัง

เรื่องที่ควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโกดัง

การทำสัญญาเพื่อเช่า โกดังให้เช่าแหลมฉบัง เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเข้าใช้งาน เพราะขั้นตอนคือสิ่งที่จะช่วยยืนยันว่าเราทำงานอยู่จริง เป็นผู้เช่าจริง และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบผู้ให้เช่าด้วย เนื่องจากว่าผู้ให้เช่าแต่ละคน ไม่ได้มีความซื่อสัตย์เสมอไป หากเรารู้ไม่ทัน ก็มีโอกาสที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบได้

ดังนั้นการทำความเข้าเกี่ยวกับขั้นตอนการทำสัญญา คือสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เผื่อในอนาคตเราอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ และมีความจำเป็นที่ต้องเช่าโกดัง ก็จะได้ทำให้ถูกวิธี

โกดังให้เช่า-แหลมฉบัง

สิ่งที่ต้องทำเมื่อทำสัญญาเช่าโกดัง

1.ดูรายละเอียดของการเช่าให้ชัดเจน

เนื่องจากสัญญาในการเช่าโกดังจะมีรายละเอียดที่เยอะพอสมควร จนทำให้บางท่านขี้เกียจอ่าน และอ่านแค่ผ่านๆ เท่านั้น ผลก็คือพอไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดว่าเขาเขียนว่าอย่างไร ก็มักจะทำให้เกิดความเสียเปรียบหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ดังนั้นคุณควรอ่านให้ชัดเจนทุกหน้า เพื่อความปลอดภัยของเราเอง และว่าสัญญาที่ทำขึ้นมานั้นเป็นธรรมหรือไม่

2.ค่าใช้จ่ายอื่น

นอกจากค่าภาษีที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว ในเวลาที่จ่ายค่าเช่า แต่ค่าสใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องสอบถามกับทางผู้ให้เช่าให้ละเอียดเสียก่อน ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต้องออกเท่าไหร่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมบำรุง และอื่นๆ หากไม่เข้าใจตรงกันในส่วนนี้ จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายตามมาทันที

3.สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ

เมื่อเราเลือก โกดังให้เช่าแหลมฉบัง แล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือหน้าที่ในการรับผิดชอบใน่วนนต่างๆ เช่น ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับทางโกดัง เราจะต้องรับผิดชอบส่วนใดบ้าง และถ้าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากทางเรา จะทำอย่างไร ต้องให้ผู้ให้เช่าหรือให้ผู้เช่าเป็นผู้จัดการ เพราะฉะนั้นต้องเจรจากันให้เข้าใจเสียก่อน

4.ตรวจสอบการเป็นเจ้าของ

เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ว่า มีการแอบอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของโกดัง แล้วมาทำสัญญากับผู้เช่า จากนั้นก็รับเงินมัดจำไป โดยที่คนที่รับเงินไปนั้นไม่ใช่เจ้าของตัวจริง จนกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต ผลเสียก็จะมาตกอยู่ที่ผู้เช่าเอง ดังนั้นก่อนที่จะทำสัญญาจ่ายเงินมัดจำ เราควรเช็คเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์การเป็นเจ้าของโรงงานให้ชัดเจจนเสียก่อน ว่าใช่เจ้าของตัวจริงหรือไม่ เพื่อเป็นการตัดปัญหา

5.กฎระเบียบที่สำคัญ

เมื่อเราเข้ามาเช่า และโกดังตั้งอยู่ในนิคมหรือว่าโครงการอื่นๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของทางโครงการด้วย เพราะข้อนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่อยู่ในสัญญา

6.การติดแสตมป์

การติดแสตมป์ในสัญญาเช่า เป็นการแสดงว่ามีการเช่าจริง หากไม่มีแสตมป์ตัวนี้ และถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมา เราจะเอาไปใช้ในทางคดีไม่ได้เลย เอกสารก็จะเป็นเอกสารเปล่าๆ โดยการติดแสตมป์ในสัญญาเช่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย ผู้เช่ากับผู้ให้เช่า ต้องตกลงกันให้ชัดเจนว่าใครจะจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

จะเห็นว่าขั้นตอนในการเช่า โกดังให้เช่าแหลมฉบัง ไม่ใช่จะทำการแบบรวบรัดได้เลย ต้องทำตามขั้นตอนของการเช่าเท่านั้น เพราะหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้ว แล้วเราไม่ได้ทำตามสัญญาที่ตกลง ไม่มีรายละเอียดการทำสัญญาที่ชัดเจน ปัญหาทั้งหมดจะมาตกกับเราที่เป็นผู้เช่าอย่างเดียว

โกดังให้เช่าแหลมฉบัง